Värmepumpar

Värmepumpar

Värmepumpen - en ren energikälla
Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den gratisenergin tas idag tillvara.

Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant.

Read More

Installation

Installation

Vid installation är det viktigt att montören har rätt kunskap och utrustning för ett lyckat resultat. För att säkerhetställa detta har EU givit ut förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG där varje EU-land ska ha ett certifieringssystem för installatörer av förnybar energi. Denna certifiering gäller enligt Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2.

Vi är utbildade, certifierade och följer detta. Vi är även medlem i Svenska Kyl&Värmepump Föreningen.

Read More

Erbjudanden

Erbjudanden

Erbjudande - Luftvärmepump MITSUBISHI Hero MSZ-LN HERO är värmepumpen som dominerar värme och kyla. Erbjudande - Luftvärmepump Daikin Caldo XR Toppresterande luft/luftvärmepump utvecklad för vårt kalla nordiska klimat med R32 som köldmedium.

Read More

Logo

Save It Naturvärme är ett företag som verkar inom energi och energiteknik.
Vi tillhandahåller försäljning och rådgivning av energismarta uppvärmningslösningar.

Tekniskt sett förordar vi återvinning av naturens egen energi. Denna finner vi i solen jorden och vattnet.
Med en värmeväxling gjord av värmepumpar kan vi nyttja dessa resurser och i princip få en uppvärmningslösning som är miljömässigt helt utan utsläpp.

Så vänd Er till oss när det gäller frågor om luft/luft värmepumpar, berg- och jordvärmepumpar samt luft/vatten värmepumpar. Vi ombesörjer allt från ett kostnadsfritt hembesök till installation och service.